MEER OVER DE SUPPORT INTERNATIONAL BUSINESS (SIB) SUBSIDIE PROGRAMMA’S VAN DE RVO


Meer informatieNeem contact op

Wilt u uw product of dienst in het buitenland op de markt brengen, dan is Support International Business (SIB) van de RVO misschien iets voor u?

Mijn naam is George Kort. Door mijn jarenlange internationale ervaring kan ik u helpen uw export kansen duidelijk in beeld te brengen.

Dit is mogelijk door gebruik te maken van een van de SIB subsidies van de RVO. De wereldwijd bekende Nederlandse handelsgeest in combinatie met mijn uitgebreide export ervaringen daarnaast ook mijn jarenlange ervaring als subsidie coach voor internationale ondernemers, kan ook voor uw onderneming een belangrijke stap zijn naar internationaal succes. De SIB subsidies faciliteren mede door de financiële bijdrage van de RVO een professionele kennisoverdracht met als doel uw kennis te vergroten om zodoende sneller en effectiever uw (eerste) stappen naar internationaal succes te  zetten.

Bezoek ook de website van mijn consultancy bedrijf Export Consultancy Kort www.eckonline.eu.

MEER INFORMATIE OVER DE BESCHIKBARE SIB SUBSIDIES

 

INTRODUCTIE:

Financiële bijdrage i.p.v. voucher:
SIB wordt een subsidie in de vorm van een financiële bijdrage. U vraagt de subsidie aan, indien deze wordt goedgekeurd, vindt direct uitbetaling aan u plaats. Uzelf voldoet alle kosten rechtstreeks aan Export Consultancy Kort.

Voor wie?:
Voor subsidie voor SIB komen in aanmerking Nederlandse MKB-ondernemingen die zich voorafgaand aan de aanvraag georiënteerd hebben op het doelland en potentie en ambitie hebben, dat wil zeggen dat aannemelijk moet zijn dat:

  • Potentie: Er sprake is van door de Nederlandse MKB-onderneming zelf geproduceerde of zelf ontwikkelde goederen en/of diensten voor introductie op een internationaal doelland. En dat de productie en organisatorische capaciteit toereikend zijn om structureel internationaal te ondernemen.
  • Ambitie: Er motivatie en bereidheid aanwezig is om structureel tijd en geld te investeren ten behoeve van duurzaam internationaal ondernemen op een internationale markt.

WELKE SUBSIDIE REGELINGEN ZIJN ER?

1 – DE SIB COACHING SUBSIDIE REGELING:
Het gaat hierbij om het sparren met en leren van Export Consultancy Kort over de organisatie van export naar een specifiek doelland. De coaching omvat maximaal 3 gesprekken van twee uur, waarvan gespreksverslagen worden gemaakt. Na afloop van de gesprekken bent u in staat om zelf een exportplan op te stellen.

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de door mij in de offerte opgenomen subsidiabele kosten voor het opleveren van een gespreksverslag tot een maximum van €1000.

RVO bijdrage Coaching subsidie: 50% van de kosten van de dienstverlening tot een maximum van EUR 1.000,-
Uw bijdrage: overige kostendeel van de geaccordeerde Export Consultancy Kort offerte.


2 – DE SIB MARKTENTREE SUBSIDIE REGELING:

Met marktentree wordt bedoeld het in beeld brengen van nieuwe export activiteiten gericht op het positioneren van uw onderneming in het door u bepaalde doelland door ondersteuning ter plekke in het doelland. Hiervoor geldt dat het moet gaan om:

  • De inzet van een externe deskundige (ikzelf) die de aanvrager introduceert bij lokale netwerken en experts, contacten onderhoudt en helpt bij een mogelijke vestiging in het doelland
  • Een aanvrager die in het doelland zelf diensten wil gaan verlenen met als doel er structureel te gaan ondernemen
  • Een externe deskundige (ikzelf) die onafhankelijk is en waarbij er geen zakelijke relatie is tussen de externe deskundige en de aanvrager.

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de door mijzelf in de offerte opgenomen subsidiabele kosten voor het opleveren van een eindrapport tot een maximum van € 2.500.

RVO bijdrage Marktentree subsidie: 50% van de kosten van de dienstverlening tot een maximum van EUR 2.500,-
Uw bijdrage: overige kostendeel van de geaccordeerde Export Consultancy Kort offerte.


3 – DE SIB KENNIS EN VAARDIGHEDEN SUBSIDIE REGELING:

Bent u een mkb-ondernemer en wilt u kennis opdoen over de juridische en fiscale situatie in uw doelland? Met de subsidie SIB Kennis en Vaardigheden kunt u hiervoor een expert inhuren. U kunt met deze subsidie ook een marktonderzoek laten uitvoeren naar de sector in het doelland. SIB Kennis en vaardigheden is onderdeel van de regeling Support International Business (SIB). Met deze regeling kunt u verschillende activiteiten bij het internationaal zakendoen (deels) financieren.
U kunt de subsidie SIB Kennis en vaardigheden aanvragen voor een van deze onderdelen:

  • Verwerven van internationale juridische en fiscale kennis over een specifiek doelland
  • Marktonderzoek laten uitvoeren om de onderneming te positioneren in een nieuw doelland.
  • Volgen van exporttraining gericht op een specifiek doelland.

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de door mijzelf in de offerte opgenomen subsidiabele kosten voor het opleveren van een eindrapport tot een maximum van € 2.500.

RVO bijdrage Kennis en Vaardigheden subsidie: 50% van de kosten van de dienstverlening tot een maximum van EUR 2.500,- subsidie.
Uw bijdrage: overige kostendeel van de geaccordeerde Export Consultancy Kort offerte.

UW DEELNAME AAN HET RVO EXPORT COACHING TRAJECT SIB 2022

HOE KUNT U DEELNEMEN EN WAT ZIJN DE SPELREGELS?

Wat is het doel?

Het op gestructureerde wijze vormgeven van export en het inbedden van die activiteiten in uw organisatie met een van de beschikbare subsidie vouchers die bij uw onderneming passen.

Voor wie?

Wilt u uw product in het buitenland op de markt brengen, maar heeft u net dat extra beetje hulp nodig? Dan is er de regeling Support International Business (SIB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De SIB-regeling helpt bedrijven die de stap willen maken naar buitenlandse markten.

Hoe?

Door het in kaart brengen van uw situatie samen een plan van aanpak te maken (stappenplan) en dit in samenwerking met Export Consultancy uit te voeren. De verschillende subsidies van SIB helpen u hierbij.

Waar moet u aan voldoen voor deelname?

Om deel te nemen aan een van bovengenoemde RVO subsidies moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
– U bent mkb-ondernemer.

eHerkenning:

Voor het aanvragen van een van de SIB regelingen heeft u eHerkenning Niveau 3 nodig, Ga naar de website eHerkenning en bepaal bij welke aanbieder u eHerkenning wilt aanvragen of contacteer mij voor meer informatie en hulp.

Wat houdt het in?

Alle coaching trajecten zijn een bewustwordings- en activeringstraject met oriëntatie onafhankelijk van een land of regio, dat uit drie opvolgende stappen bestaat:

1) Motivatie, ambitie en onderscheidend vermogen: in deze stap worden op basis van de
ambitie van de ondernemer en het onderscheidend vermogen van zijn product/dienst en
onderneming kansrijke exportmarkten geïdentificeerd
2) Marktinformatie: Tijdens deze stap wordt de aantrekkelijkheid van deze markten nader
onderzocht
3) Interne analyse: Deze stap inventariseert wat nodig is om succesvol te worden op deze
markten. Dit mondt uit in een actiepuntenlijst Internationaal ondernemen en is het eindpunt van het adviestraject


Ook informeer ik u over de twee andere beschikbare vouchers waar u gebruik van kunt maken tijdens of na de coachingtrajecten:

  • SIB Voucher Individuele Beursdeelname: voor deelname aan een beurs in het buitenland
  • SIB Missievoucher: voor deelname aan een gezamenlijke beursinzending of handelsmissie

Neem met mij contact op voor een vrijblijvende online kennissessie – 0613119120

Verstuur hier uw bericht:

2 + 5 = ?

+31(0) 613119120

Export Consultancy Kort
George G.M. Kort
Maanglans 28
3824EB Amersfoort
The Netherlands

KVK: 50337289
BTW: NL001504275B82

Volg me op LinkedIn, Instagram of Twitter